Revize a měření FV systémů

 

            Revize fotovoltaických systémů

 

            Majitelům fotovoltaických systémů nabízíme revize dle platných norem a zákonů. FV systémy patří mezi vyhrazená elektrická zařízení a jako zdroj elektrického proudu musí být revidovány minimálně každé 4 roky, v případě umístění střídačů a rozvodných skříní ve vnějším prostředí každé 3 roky. K provozování zařízení v požadovaném technickém stavu, jehož potvrzením je právě platná revize, se majitelé FVE zavázali ve smlouvě s distributorem, který má právo při porušení tohoto závazku zařízení od sítě odpojit.

            Protože se na nás obracejí se žádostí o revizi FVE i výrobci, kterým původní realizační firma tuto službu již nenabízí a my jsme u nich při provádění pravidelné revize nalezli závady, které bylo nutné souběžně s revizí odstranit, aby bylo vše v souladu s předpisy, nabízíme revize FVE všem zájemcům za těchto podmínek :

 

            Základní sazba - 1x string, 1x střídač, 1 - 3 fáze                                                        

                        FVE do 5 kWp včetně                                                           1 200 Kč
                        FVE nad 5 kWp do 15 kWp včetně                                         1 500 Kč
                        FVE nad 15 kWp do 30 kWp včetně                                       1 800 Kč
                        FVE nad 30 kWp                                                                individuálně

 

            Příplatky

                        každý další string                                                                   200 Kč
                        každý další střídač                                                                  500 Kč
                        akumulátory, dobíjecí stanice atd.                                       individuálně

            Cestovní náklady

                        sazba za ujetý kilometr                                                              6 Kč

 

            Úkony prováděné při revizi : 

            a) vizualní a fyzická kontrola propojení panelů, stejnosměrných přívodů ke střídači, stejnosměrných ochranných prvků, nastavení střídače dle normy, střídavých vývodů ze střídače přes ochranné, ovládací a měřící prvky do sítě, kontrola uzemňovacího obvodu

            b) kontrola dokumentace a skutečného provedení

            c) měření izolačních odporů, impedance pospojování, parametrů sítě

            d) vyzkoušení ochran při navozené možné poruše

            e) zpracování revizní zprávy

 

            Měření výkonu a účinnosti systému
 
            Při výběru dodavatele FVE se rozumní investoři řídili heslem "kvalita za rozumnou cenu". Panely a střídače byly nabízeny realizačními firmami s garancemi jak na fyzické poškození, tak i na garanci výkonu. Každý panel i střídač má ve svém "rodném listu" (data sheet) uveden nejen výkon, ale i účinnost a případnou možnou odchylku.
            Jedinnou možnou kontrolou plnění garantovaných parametrů v provozu je proměření speciálními přístroji, které dle dopadajícího záření na panely jsou schopny zároveň změřit i výstupní hodnoty z jednotlivých stringů nebo celého systému.
            Mnoho firem nabízí kontrolu méně či více kvalitní termovizí. Takto se dá ve většině případů odhalit vadná část systému, například "přehřátý" článek panelu, ale jak tato závada ovlivňuje výkon systému samozřejmě už termovizí nezjistíte. Přitom vyšší teplota nemusí být zaviněna poruchou, ale mnoha jinými vlivy a na provoz to nemusí zcela zásadně negativně působit.
            Pro speciální měření fotovoltaických obvodů používáme revizní přístroje firmy Seaward.
 
            Cena měření
                        1 string                                                                                 600 Kč
                        2 stringy                                                                             1 000 Kč   
                        3 stringy                                                                             1 300 Kč
                        za každý další string plus                                                        250 Kč
 

            Cestovní náklady

                        sazba za ujetý kilometr                                                              6 Kč

 

            Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

                        
            Balíčky a slevy
 
            Při realizaci revize i měření současně je na měření poskytnuta sleva 20% a navíc lze současně jednorázově uplatnit slevu ve výši 2% na celý sortiment kromě akčního zboží v našem www.trealseshop.eu.