Poradenství

        Cicero :
        "Lidé nechápou, jak velikým příjmem je šetrnost."

 

        Máte pocit zvláště v nejisté době krize, že vám při podnikání někde zbytečně utíkají vaše peníze a ani vy ani vaši podřizení nenalézají očekávané možnosti úspor? Musíte si uvědomit, že váš vztah k majetku a výkonnosti firmy je diametrálně odlišný od vztahu drtivé většiny vašich podřízených. Máme zkušenosti podložené mnoha případy, že ani nejbližší zdánlivě příkladně loajální pracovník nesdílí ve skutečnosti stejné hodnoty s majitelem. Pokud ještě navíc majitel "hraje" se svými podřízenými neupřímnou hru, může si být jist, že mu to dříve či později, ale hlavně často v nejméně příhodnou dobu, vrátí. Mnoho podnikatelů si tedy buduje armádu režijních pracovníků, kteří mají nad správným hospodařením jednotlivých oddělení dohlížet. Nemalé náklady na tento personál se však velmi často ukáží jako špatná investice a nabízejí se prakticky pouze dvě možnosti, vynaložené náklady ještě zvýšit zřízením dalšího stupně kontroly, což může mít spirálový vývoj a zvýšený počet neproduktivních pozic se zanedbatelným efektem vést k narušení rentability firmy nebo zajistit kontrolu efektivnosti vybraných činností externě.

        My nabízíme spolupráci ve druhém případě. Externí nezávislý především technický a systémový "audit", prověření efektivnosti činnosti jednotlivých oddělení v technické, finanční, marketinkové i personální oblasti a správné nastavení procesů, struktury firmy, zásobování a kooperačních vazeb, je nejlepší cestou pro odhalení rezerv, zvýšení zisku nebo zastavení jeho poklesu a nastavení stabilního základu pro nový růst. Externí poradce není zatížen osobními vztahy na pracovišti, není finančně závislý na některém oddělení a proto nemá důvod jakékoli informace filtrovat či zamlčovat. Pro firmu je zároveň nesrovnatelně finančně menším zatížením než zaměstnanec v trvalém pracovním poměru. Může využít zkušenosti z jiných firem a navrhovat razantnější řešení k dosažení zisku než pracovník strachující se o svůj post a přízeň současného "chlebodárce".

        Pokud chcete ověřit správnost byť jen některých procesů ve vaší firmě, jsme připraveni nabídnout své služby odpovídající našim dlouholetým praktickým zkušenostem.

        Neplýtvejte prostředky, nám platíte jen za zjištěné rezervy nebo prokazatelné úspory.

Vyhledávání