Reality

 

        Na našem trhu je subjektů provozujících realitní činnost nepočítaně. Realitní makléři často hovoří o "džungli", která dle jejich názoru podnikání v tomto oboru provází nejen v legislativních otázkách, ale hlavně v přístupu agentur ke klientům. My touto cestou jít nechceme a proto nenabízíme své služby s cílem co největšího a nejrychlejšího zisku bez ohledu na práva a zájmy klientů. Chceme upřednostnit kvalitu služeb před kvantitou a aktivně se podílet nejen na prodeji nebo nákupu konkrétní nemovitosti, ale navázat se zákazníkem dlouhodobou spolupráci i v oblasti správy a údržby nemovitosti nebo hledání jejího efektivního využití, které kupujícímu zajistí reálnou návratnost investice.

        Jsme zde tedy pro Ty, kteří hledají osobní přístup k řešení a ne pro Ty, kterým stačí pasivně čekající nabídky prodeje či koupě klonované a následně zpětně prolinkované na různých serverech často bez potřebného množství informací nebo se zkreslenými údaji. Při zařazování nemovitostí i těch již nabízených jinými agenturami do naší databáze, proto trváme na osobní prohlídce a zpracování podkladů naším technikem a neakceptujeme pouze převzaté materiály. Okruh potencionálních obchodních partnerů tak můžeme lépe specifikovat a aktivně vyhledávat.    

Vyhledávání