Služby v oboru elektro 

        
        Revize

        Pro podnikající fyzické i právnické osoby, státní instituce, zdravotnická, sportovní a společenská zařízení, majitele rodinných domů a rekreačních zařízení nabízíme revize elektroinstalací, elektrických zařízení a strojů, elektrického ručního nářadí, výpočetní a kancelářské techniky a také bleskosvodů dle platných aktualizovaných norem a vyhlášek a to pro objekty typu A - bez nebezpečí výbuchu do 1000V.

        V případě zjištění závady nabízíme její odborné odstranění, aby mohla být revize řádně dokončena s kladným výsledkem. Pokud se jedná o zařízení nebo nářadí jehož oprava nebo uvedení do stavu, který by neohrožoval bezpečnost osob a majetku, by se nejevilo ekonomické, vystavíme protokol s doporučením o vyřazení a likvidaci. Rovněž můžeme posoudit provozuschopnost zařízení k danému účelu.

                         

   Osvědčení pro revize dle §9                                    Příloha k osvědčení pro revize

 

         Elektroinstalační a opravárenská činnost

        V rámci oprávnění pro činnost na vyhrazených elektrických zařízeních provádíme elektroinstalační, montážní a opravárenské práce. Zejména se zaměřujeme na rodinné domy, menší provozovny, kanceláře a podobné objekty. 

Osvědčení pro §6, §7 a §8 dle vyhlášky 50/1978

                        

                        

       Oprávnění pro TREALS MP, s.r.o.                       Příloha k oprávnění pro TREALS MP, s.r.o.

Vyhledávání

Aktuality z oboru