Výměna elektroměrů

Legislativa ohledně fakturačních elektroměrů u FVE

          Jedinným měřidlem, ze kterého je možné odečítat fakturované množství vyrobené energie z FV systému, je elektroměr výrobny, který realizační firma před spuštěním provozu instalovala každému výrobci uplatňujícímu podporu formou Zeleného bonusu. Protože je tento elektroměr používán v obchodním styku, jedná se o tzv. stanovené měřidlo, které musí mimo jiné splňovat hlavně tyto dvě podmínky :

          1) Musí mít platné ověření (cejch) z akreditované metrologické laboratoře dle Evropských standardů (MID, většina ještě má alespoň cejch CZ), které má omezenou platnost a to v drtivé většině na 12 let. Nyní řešíme případy, kdy jsou některé elektroměry zcela bez ověření nebo je na elektroměru štítek např. EON 09. Takový elektroměr ztratil legitimitu jako měřidlo pro fakturaci již 31.12.2021. Zákazník, který provádí odečet z takového měřidla a ten následně uvádí do výkazu OTE, se dopouští tzv. neoprávněného obohacování. Stejně tak ten, kdo odečítá a účtuje podle údajů ze střídače. Počítadlo střídače je pouze orientační meřidlo.

          2) Druhou podmínkou, kterou v praxi nezná ani řada elektroinstalačních firem je, že stanovené měřidlo musí být instalováno pouze subjektem, který k tomu byl odborně vyškolen a po přezkoušení byl zaregistrován Českým metrologickým institutem.

          Upozornění pro ty, kdo mají u FVE elektroměr typ DVH3113. Tento elektroměr vykazuje při měření výroby energie prostřednictvím střídače chyby, a proto byl již v roce 2021 ze stanovených měřidel vyřazen. Musí být proto co nejdříve vyměněn bez ohledu na platnost ověření.

 

Odkazy na stránky Státní energetické inspekce, odkud byly informace čerpány :

 https://www.cr-sei.cz/?p=7575 

https://www.cr-sei.cz/?p=5975

 

Cenová nabídka výměny elektroměru FV výrobny

demontáž stávajícího měřidla, dodání a montáž nového měřidla :

jednofázový                                    2 530 Kč

trojfázový                                       3 900 Kč

 

vystavení protokolu pro OTE               600 Kč

      doprava                                              12 Kč/km

Všechny ceny uvedeny bez DPH.

Námi dodávaná měřidla splňují podmínky platné legislativy a jsou instalována dle platných předpisů.

Vyhledávání

VÝMĚNY STANOVENÝCH MĚŘIDEL
FAKTURAČNÍCH ELEKTROMĚRŮ