Realizace fotovoltaických elektráren 

 
        Co nabízíme

        Jednou z hlavních aktivit firmy TREALS MP, s.r.o. je výstavba fotovoltaických elektráren (FVE) na klíč  a to nejen pro velké investory, ale také pro majitele rodinných domků a malých provozoven, kteří chtějí velmi výhodně investovat, ale především využít dotace výkupních cen na snížení nákladů za spotřebovanou elektrickou energii.

      

        Garance kvality

        V našich projektech klademe důraz na výběr kvalitních certifikovaných komponentů, které zaručují bezproblémový provoz nad rámec garantovaného výkonu. Standardní garance zaručuje výkon FV panelů po 12 letech provozu minimálně 90% a po 25 letech provozu minimálně 80% původního jmenovitého výkonu. Na střídače, které přeměňují stejnosměrný proud na střídavý je prodloužená záruka dle typu od 5 do 6 let. Životnost celého systému je 30 až 35 let, což zaručuje v současné době více než 2 násobnou návratnost investice.

        Nezbytnou podmínkou vysoké účinnosti a životnosti je kromě výběru nejvhodnější konfigurace systému samozřejmě i jeho odborná montáž.

        Pro nosnou konstrukci na sedlové střechy se používají úchyty, profily a spojovací materiál výhradně z hliníku a nerezu. Pro ploché střechy a umístění přímo na pozemcích se navíc pro dosažení správného sklonu, výšky nad terénem nebo možnosti natáčení panelů v jedné nebo dvou osách používají ocelové profily s příslušnou povrchovou úpravou.

        Realizace na klíč

        Naše nabídka zahrnuje bezplatnou konzultaci o vhodnosti konkrétního objektu pro FVE, návrh velikosti, umístění a předběžnou cenovou kalkulaci. Po případných úpravách a následném odsouhlasení projektu zajišťujeme na základě plné moci delegované zákazníkem veškeré legislativní kroky nezbytné pro zahájení výstavby, spuštění a připojení FVE k distribuční síti. V nabídkové ceně je i revizní zpráva, kterou předáváme s dalšími doklady příslušnému distributorovi se žádostí o spuštění do zkušebního provozu.

      
        Kalkulace ceny

        Cena FVE se určuje individuálně pro každý projekt, protože každý objekt nebo jeho umístění má svá specifika. Pokud však lze použít standardní nosný systém zejména pro sedlové střechy, pohybují se náklady na realizaci 1 kWp na klíč v rozmezí 30 až 45 000 Kč (bez 12% DPH pro fyzické osoby a 21% DPH pro právnické subjekty). Pro naše projekty používáme prověřené komponenty německých dodavatelů s desítkami let praxe v oboru, což zaručuje nejen vysoký výkon, ale především stabilitu výkonu a případnou bezproblémovou vymahatelnost garancí.

        V případě zájmu o nezávaznou konzultaci nebo kalkulaci ceny a návratnosti investice nás neváhejte kontaktovat elektronickou poštou na adresu info@treals.cz.

Vyhledávání

Úvod do fotovoltaiky

Fotovoltaická elektrárna

Rozsah dodávky na klíč

     

1  prohlídka a posouzení objektu
2  návrh ideální konfigurace
3  volba uchycení dle krytiny
4  finanční kalkulace investice
5  vyřízení nezbytné legislativy
6  dodávka komponentů FVE
7  montážní práce
8  zprovoznění a odzkoušení FVE
9  dořešení legislativy
10  připojení do distribuční sítě
11  dohled na zkušební provoz
12  záruční servis 2 roky