Nová zelená úsporám: Startuje kontinuální výzva, poběží do roku 2021. Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun.

Zobrazit plné znění.

 

Podrobnosti k podmínkám pro fotovoltaické systémy zde :

  

            Chraňte svůj majetek aktivně nejen pasívním zabezpečením! Nedovolte volný pohyb zlodějům ve Vašem soukromí i desítky minut do příjezdu bezpečnostní agentury! Než finanční škoda je většinou po krádežích bolestnější zjištění, že Vám někdo cizí manipuloval s Vašimi věcmi a osahával Vám blízké předměty. Nabízíme výrobek, který zloději znemožní volný pobyt ve Vašem soukromí.

GENERÁTOR MLHY

PRO OBYTNÉ OBJEKTY A KANCELÁŘE

PRO OBCHODY, SUPERMARKETY A SKLADY

Odstranění následků loupežných krádeží je vždy dražší než investice do prevence.

                                  

spolehlivý partner pro podnikání a investice

 

        Firma TREALS MP, s.r.o. byla založena na začátku roku 2010 v době kulminace celosvětové hospodářské krize. Nejedná se však o subjekt, který by teprve hledal své místo na trhu a v době vzniku byl nějakým učedníkem v podníkání, ale opak je v tomto případě pravdou. Hospodářská situace donutila podnikatele přehodnocovat ekonomičnost svého podnikání a hledat nové možnosti pro své aktivity i mimo obor jejich původních zájmů. Ne každý však má vedle každodenních provozních a obchodních starostí dostatečný prostor na seriózní revizi efektivnosti stávajících procesů a pokud k tomu i čas najde, může být objektivita posouzení ovlivněna dlouhodobějším spojením s konkrétní problematikou a tedy částečně jednostranným viděním, kdy zůstávají některé i důležité nedostatky utajeny. Nikdo z nás také není vševědoucí a měl by se proto věnovat především tomu, v čem je opravdu úspěšný nebo viniká. Zde vidí majitel firmy TREALS MP a jeho spolupracovníci široký prostor pro spolupráci.

        Nabízíme dlouholeté praktické zkušenosti a znalosti v oblasti technického poradenství, nastavování efektivnosti procesů a systémů, manažerské a personální činnosti, ale i spolupráci v oblasti obchodu a zprostředkování obchodu a služeb. Dostatečná praxe ve všech uvedených profesích nám umožňuje na základě zjištěných skutečností v konkrétní firmě vhodně aplikovat návrhy na změny přímo v provozu. Nejsme tým teoretických školitelů, ale tým lidí z praxe, kteří si měli možnost ověřit účinnost různých teorií a "zaručeně správných a jediných cest" v  reálném životě. Kromě poradenství při hledání úspor v provozu firmy nabízíme i obchodní spolupráci při uplatňování vašich výrobků a služeb na našem trhu.

        Je tedy jen na vás, zda se společně s námi pokusíte zvýšit produktivitu a zisk nebo budete v některých případech nuceni z finančních důvodů dokonce utlumovat výrobu či služby, postupně propouštět i schopné a v budoucnu těžko nahraditelné zaměstnance, rozprodávat výrobní zařízení a vybavení a čekat odevzdaně na pozitivní změnu ekonomické situace, která se snad časem dostaví, ale nemusí již garantovat prostor pro vaše podnikání. Každá aktivita má i svá úskalí a zvláště v soukromé sféře je třeba problémům včas předcházet, aby se nenaplnil výše popsaný pro všechny nepříjemný, ale bohužel ne nereálný scénář. Stále platí známé rčení : "Kdo je připraven, není překvapen."

 

        Název TREALS je složeninou z českých nebo anglických slov, které v našem případě znamenají :

 

        T           - trh - trade                  obchod, zprostředkování obchodu a služeb

        REAL     - reality - real estate    realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

                     - revision of electrical installation, equipments and lightning conductors

                                                         revize elektrických zařízení, nářadí a hromosvodů

        S           - služby - services         služby a poradenství v oblasti zefektivňování řízení, firemních

                                                         procesů a systémů, technické a personální poradenství

 

        Konkrétním příkladem oboustranně výhodné spolupráce je obchodně-technicko-realizační činnost pro firmu SECA engineering s.r.o. v oblasti prodeje a instalace fotovoltaických elektráren zejména malého výkonu do 30kW.

        Více informací se dozvíte v jednotlivých sekcích tohoto webu nebo nás můžete kontaktovat přes naši adresu info@treals.cz .

Vyhledávání

Aktuality a akce

REVIZE A MĚŘENÍ ÚČINNOSTI FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ
 
 
PRODEJ A MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADEL

 

FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY
 
TOPNÉ INFRAPANELY
 
EZS A OSOBNÍ OCHRANA

Podnikání

www.weblight.cz
www.weblight.cz