Revize a servis FV systémů

 

            Revize fotovoltaických systémů

 

            Majitelům fotovoltaických systémů nabízíme revize dle platných norem a zákonů. FV systémy patří mezi vyhrazená elektrická zařízení a jako zdroj elektrického proudu musí být revidovány minimálně každé 4 roky, v případě umístění střídačů a rozvodných skříní ve vnějším prostředí každé 3 roky. K provozování zařízení v požadovaném technickém stavu, jehož potvrzením je právě platná revize, se majitelé FVE zavázali ve smlouvě s distributorem, který má právo při porušení tohoto závazku zařízení od sítě odpojit.

            Protože se na nás obracejí se žádostí o revizi FVE i výrobci, kterým původní realizační firma tuto službu již nenabízí a my jsme u nich při provádění pravidelné revize nalezli závady, které bylo nutné souběžně s revizí odstranit, aby bylo vše v souladu s předpisy, nabízíme revize FVE všem zájemcům za těchto podmínek platných od 1.1.2023 :

 

            Základní sazba - 1x string, 1x střídač, 1 - 3 fáze                                                        

                        FVE do 5 kWp včetně                                                           1 500 Kč
                        FVE nad 5 kWp do 15 kWp včetně                                         1 700 Kč
                        FVE nad 15 kWp do 30 kWp včetně                                       2 200 Kč
                        FVE nad 30 kWp                                                                individuálně

 

            Příplatky

                        každý další string                                                                   200 Kč
                        každý další střídač                                                                  600 Kč
                        akumulátory, dobíjecí stanice atd.                                       individuálně

            Cestovní náklady

                        sazba za ujetý kilometr                                                             12 Kč

 

            Úkony prováděné při revizi : 

            a) vizualní a fyzická kontrola propojení panelů, stejnosměrných přívodů ke střídači, stejnosměrných ochranných prvků, nastavení střídače dle normy, střídavých vývodů ze střídače přes ochranné, ovládací a měřící prvky do sítě, kontrola uzemňovacího obvodu

            b) kontrola dokumentace a skutečného provedení

            c) měření izolačních odporů, impedance pospojování, parametrů sítě

            d) vyzkoušení ochran při navozené možné poruše

            e) zpracování revizní zprávy

 
            Servis fotovoltaických systémů
            
            Na fotovoltaické systémy nabízíme záruční i pozáruční servis přednostně pro naše zákazníky.
 
            Ceník servisních služeb FVE
 
            sazba za každou započatou hodinu práce technika                                 800 Kč
            výměna elektroměru výrobny (není zahrnuta cena elektroměru)
            včetně vystavení dokladu pro OTE                                                     1 200 Kč
            nastavení parametru střídače a baterií přes vzdálený přístup                  100 Kč
            výměna a nastavení střídače (na stávající kabeláž)                             4 000 Kč 
 

            Cestovní náklady

                        sazba za ujetý kilometr                                                             12 Kč
                  
 
            Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.