Fotovoltaický ohřev vody

 
        Vzhledem k vývoji fotovoltaiky ve Střední Evropě, kdy již není podporována ani výroba z nově spouštěných malých rodinných fotovoltaických elektráren, musí investoři při rozhodování mnohem více zohledňovat způsob využití energie získané ze slunce. Vedle vytápění je v domácnostech největším spotřebitelem energie ohřev vody.
Rozšířili jsme proto naše služby i o nabídku systémů pro přímý ohřev vody z fotovoltaických panelů. 
        Firma Logitex vyvinula systém přímého propojení fotovoltaických panelů se stejnosměrnou (DC) topnou spirálou, která je paralelně s běžným střídavým topným tělesem instalována do speciálně upravené nadoby na ohřev vody. Ohřívače (bojlery) pro tyto účely vyrábí firma DZD v Dražicích.
        Od září 2014 jsme se stali jednou z dodavatelských a montážních firem a nabízíme tak širokému spektru potencionálních zájemců nejen poradenství, ale kompletní dodávku a montáž.
 
 
Příklad širokého využití nabízených systémů 
 
 
 
        Výše uvedené zapojení FV panelů nevyžaduje žádnou evidenci u OTE (Operátor trhu s energií) ani souhlas distributora (EON, ČEZ, PRE) nebo ERÚ (Energetický regulační úřad), protože se jedná o tzv. ostrovní systém, zařízení je zapojeno izolovaně od veřejné sítě. Při investici je tedy proti klasické FVE nejen finanční úspora vynecháním části pro převod stejnosměrné elektřiny na střídavou, ale odpadá i stále se rozšiřující administrativní část.