Proč ohřev přímo FV panely

 
        Oproti ohřevu vody termosolárními panely, kdy se sluneční energií ohřívá přímo voda proudící přes potrubí v panelech, má použití fotovoltaických panelů řadu výhod a pořizovací náklady jsou srovnatelné a provozní náklady prakticky žádné.
 
 
        Termosolární panely lze provozovat jen v poloze, kdy je zajištěn nejen dostatečný dopad slunečních paprsků, ale i bezproblémová cirkulace ohřívané kapaliny (rozsah sklonu 15° až 75°). U fotovoltaických panelů lze provést instalaci i vodorovně nebo svisle (na fasádu), výkon se samozřejmě sníží, ale funkce narušena nebude. Fotovoltaika je nepřímo závislá na teplotě, takže zatímco u termosoláru dochází v zimě k výraznému úbytku výkonu ochlazováním panelů a přípojeného potrubí, u FV panelů výkon ochlazením narůstá.
 
 
        Výraznou výhodou FV panelů je i jejich jednodušší instalace. Vedení elektrického kabelu po objektu je mnohem snadnější než instalace vodovodního potrubí, které je třeba kontrolovat i po dobu provozu. Nehledě na možnost jednoduchého přemístění celé sestavy nebo jen části FV panelů v okamžiku, kdy se rozhodne investor pro úpravu střechy třeba z důvodu využití podkroví apod. FV panely také méně zatěžují střechu vlastní vahou.
        Termosolární rozvody instalují převážně vodoinstalatérské firmy, které většinou na podpůrnou konstrukci panelů používají pozinkované profily, jejichž životnost ve venkovních podmínkách není dlouhá. Po třech či čtyřech letech se začnou objevovat první známky koroze. Samotné termosolární panely obsahují desítky svařovaných nebo pájených spojů trubek, kde každý spoj může být s postupem času další příčinou závady. Firmy specializující se na fotovoltaiku používají ve venkovním prostředí výhradně hliníkové a nerezové komponenty, které společně s panely lze užívat přes 30 let.
        U FV ohřevu navíc nemusíte řešit problém s přebytkem teplé vody v létě. Přehřívání termosolárních panelů má negativní vliv na životnost kolektorů. U FV panelů lze přebytek elektřiny ještě v objektu dále využít a to třeba i prostřednictvím malého střídače k převodu na síťové napětí. Variant je u fotovoltaiky v praxi mnoho.
        Zákazník si může objednat jednotlivé komponenty nebo sady bez montáže, kdy je účtována DPH 21%. S montáží je nákup levnější, protože se účtuje i za materiál pouze 15% DPH.