Reference

Fotovoltaická elektrárna 4,42 kWp dotace 55 000 Kč

Fotovoltaická elektrárna 4,42 kWp dotace 55 000 Kč

        Fotovoltaická elektrárna na RD v městské části Brno-Chrlice s podporou z NZÚ dle oblasti C.3.4 o celkovém výkonu 4,42 kWp sestavená ze 17 ks panelů IBC PolySol 260 VL4. Akumulace přebytku výroby pomocí regulátoru spotřeby Wattrouter prioritně do bojleru o...

Fotovoltaická elektrárna 4,47 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,47 kWp

        Nestandardní provedení installace panelů na štítovou stěnu dřevostavby v Mezině u Bruntálu. Celkem 19 panelů po 235 Wp je připevněno pomocí speciální technologie na rodinný domek s vnější izolací. Před relizací probíhaly z důvodu statických zátěží jednání s dodavatelem...

Fotovoltaická elektrárna 4,51 kWp dotace 55 000 Kč

Fotovoltaická elektrárna 4,51 kWp dotace 55 000 Kč

        Fotovoltaická elektrárna na RD v obci Malý Dešov nedaleko Moravských Budějovic s podporou z NZÚ dle oblasti C.3.4 o celkovém výkonu 4,51 kWp sestavená ze 17 ks panelů IBC PolySol 265 VL4. Akumulace přebytku výroby pomocí regulátoru spotřeby Wattrouter do...

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Sestava 19 panelů IBC PolySol 240 TX na střeše RD ve Střelicích. Sklon střechy 40° s orientací 25° od jihu na západ. Jednofázový výstup do sítě.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Jednofázový systém 19 panelů IBC PolySol 240 DS na střeše RD v Křtěnově. Ideální podmínky instalační plochy se sklonem 40° a orientací přímo na jih.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Celkem 19 panelů IBC PolySol 240 TX na střeše RD v Říčanech u Brna. Sklon střechy je 25° a orientace 10° od jihu na západ.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Montáž panelů na tenkou cementovou hladkou krytinu podobnou eternitu vyžadovala zvýšenou opatrnost při pohybu po střeše, aby nedošlo k poškození křehké krytiny. Sestava 19 panelů po 240 Wp je dostatečným zdrojem energie pro tento nízkoenergetický rodinný dům v Mezině.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Dvě smyčky panelů na RD v Brumovicích s celkem 19 panely rozloženými po střeše po okrajích, aby se eliminovalo zastínění komínem. Sklon střechy 30° a orientace přímo na jih. Jednofázový výstup do sítě.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Sestava 19 panelů IBC PolySol 240 DS s celkovým výkonem 4,56 kWp na novostavbě RD v Modřicích u Brna. Rozložení panelů na jižní straně střechy bylo ovlivněno umístěním stávajících termosolárních panelů.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Umístění 19 ks fotovoltaických panelů IBC PolySol 240 DS s celkovým výkonem 4,56 kWp na dvou částech RD v Brně Starém Lískovci.