Reference

Fotovoltaická elektrárna 4,51 kWp dotace 55 000 Kč

Fotovoltaická elektrárna 4,51 kWp dotace 55 000 Kč

        Fotovoltaická elektrárna na RD v obci Malý Dešov nedaleko Moravských Budějovic s podporou z NZÚ dle oblasti C.3.4 o celkovém výkonu 4,51 kWp sestavená ze 17 ks panelů IBC PolySol 265 VL4. Akumulace přebytku výroby pomocí regulátoru spotřeby Wattrouter do...

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Sestava 19 panelů IBC PolySol 240 TX na střeše RD ve Střelicích. Sklon střechy 40° s orientací 25° od jihu na západ. Jednofázový výstup do sítě.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Jednofázový systém 19 panelů IBC PolySol 240 DS na střeše RD v Křtěnově. Ideální podmínky instalační plochy se sklonem 40° a orientací přímo na jih.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Celkem 19 panelů IBC PolySol 240 TX na střeše RD v Říčanech u Brna. Sklon střechy je 25° a orientace 10° od jihu na západ.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Montáž panelů na tenkou cementovou hladkou krytinu podobnou eternitu vyžadovala zvýšenou opatrnost při pohybu po střeše, aby nedošlo k poškození křehké krytiny. Sestava 19 panelů po 240 Wp je dostatečným zdrojem energie pro tento nízkoenergetický rodinný dům v Mezině.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Dvě smyčky panelů na RD v Brumovicích s celkem 19 panely rozloženými po střeše po okrajích, aby se eliminovalo zastínění komínem. Sklon střechy 30° a orientace přímo na jih. Jednofázový výstup do sítě.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Sestava 19 panelů IBC PolySol 240 DS s celkovým výkonem 4,56 kWp na novostavbě RD v Modřicích u Brna. Rozložení panelů na jižní straně střechy bylo ovlivněno umístěním stávajících termosolárních panelů.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp

        Umístění 19 ks fotovoltaických panelů IBC PolySol 240 DS s celkovým výkonem 4,56 kWp na dvou částech RD v Brně Starém Lískovci.

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp dotace 55 000 Kč

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp dotace 55 000 Kč

        Sestava 16 ks polykrystalických panelů IBC PolySol 285 RS5 na novostavbě RD ve Zbýšově u Brna připojená do elektrické sítě jednofázově. Celkový výkon 4,56 kWp je využit pro provoz RD, přebytky primárně pro ohřev TUV a napájení tepelného čerpadla....

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp dotace 80 000 Kč

Fotovoltaická elektrárna 4,56 kWp dotace 80 000 Kč

        Fotovoltaická elektrárna o výkonu 4,56 kWp realizovaná na střeše rodinného domu u rybníku Kukle v katastru obce Polná. Sklon střechy 30° a orientace 45° od jihu na východ. Očekávaný roční výkon 4 943 kWh. Generátor tvoří 16 ks polykrystalických panelů IBC...