Ceník

  

        Vzhledem k individuálním podmínkám jednotlivých revizí je níže uvedený ceník pouze orientační. Konkrétní cena závisí na celkovém objemu zakázky, úrovni předložené dokumentace k jednotlivým zařízením od výrobce (návod k použití, prohlášení o shodě apod.), aktualizaci dokladů dle skutečného provedení, kompletnosti a platnosti poslední revizní zprávy, přípravenosti zařízení k revizní prohlídce (volný přístup, u ručního nářadí např. shromáždění na jednom místě) a hlavně také na samotném stavu revidovaného zařízení.

                    

  Ceník RT část 1                                                  Ceník RT část 2

Vyhledávání

Respektuj příkazy!