Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu


Aktualizováno 28.12.2018


Nová výzva se očekává ve 2. čtvrtletí roku 2019.


           Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Výzva se v této souvislosti úzce zaměřuje především na podporu fotovoltaických systémů a akumulace energie.

           Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, nadace, nadační fond, spolek, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby).

           Výpis oborů patřících do oblasti podpory je zde.

           Plné znění základní výzvy na stránkách MPO nebo zde.

 

 

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

  • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 80 % prokázaných způsobilých výdajů 
  • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 70 % prokázaných způsobilých výdajů 
  • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 60 % prokázaných způsobilých výdajů