2016 - 2021

Aktualizováno 28.12.2018


           Po 2 letech se ledy hnuly a naši zákonodárci předložili novou koncepci podpory využití fotovoltaiky pro řadové občany tohoto státu. Bohužel se odbornost předkladatelů zákona za ta léta nikam z bodu nula neposunula, takže výsledkem je poloviční paskvil, který nabízí v praxi jen částečné využití a to ještě za podmínky, že ho zcela nedegradují připravované technické obstrukce distributorů. Pokud mají problém učit se od našich západních sousedů z důvodu jazykové impotence, mohli se tentokrát alespoň kouknout k našim východním sousedům Slovákům, kteří se při přípravě stejného úkolu zjevně i praktickým využitím podpory FV systémů zabývali. Ale tak už to u nás v Kocourkově chodí, takže musíme pracovat s materiálem, který si političtí lídři s sebou z domova do vedení státu přivedli. Pochybnosti se objevují mezi odborníky z oblasti FV již nyní viz. třeba tento článek.

          Plné znění kontinuální výzvy číslo 3 si můžete včetně příloh přečíst zde. Pro zájemce o fotovoltaiku jsou určeny následující některé nejasnosti vysvětlující informace.

          Nárok na podporu mají jen systémy s určitými kvalitativními parametry, způsoby zapojení k elektroinstalaci a využití vyrobené elektrické energie. Na kvalitě zákonodárcům moc nezáleželo, takže zájemci hledící jen na výši počáteční investice a podílu podpory bez ohledu na životnost produktů a efektivitu provozu jistě pomohou vyprázdnit často i přes rok čekající kontejnery v Hamburku, Rotterdamu apod.  naplněné panely od šikulů z nejlidnatějšího státu světa.


          Podle připojení k elektroinstalaci se rozlišují dvě kategorie :


          1) Off-grid tedy bez možnosti připojení k veřejné síti, což je typ podpory C.3.3 , kdy se jedná o tzv. přímý ohřev vody k čemuž není třeba střídač, ale panely jsou přes regulaci přímo zapojeny na topné jednotky bojleru. Podmínkou je instalace sledovače maximálního bodu výkonu (MPPT), který vzhledem k tomu, že pracuje zhruba až od 60% okamžitého výkonu v porovnání s instalovaným, na sebe zřejmě nevydělá (pořizovací cena pro 1-2 kWp cca 7 tisíc Kč bez DPH). Různé varianty konfigurací přímého ohřevu máme i v naší nabídce.


           Příklad realizace FV ohřevu na klíč pro nárok na podporu C.3.3

           8 ks panel o výkonu 290 Wp (celkem 2,32 kWp) + 1 ks LXDC bojler 200L + LXDC Power Box

           včetně kompletní instalace na sedlovou střechu, uvedení do provozu, revize a vyřízení dotace, doprava kalkulována do vzdálenosti 50 km od Brna

           Cena bez DPH 83 934 Kč, s 15% DPH 96 524 Kč.

           Dotace z Nová zelená úsporám 35 000 Kč, vlastní náklady po odečtu 61 524 Kč.


           2) On-grid tedy přeměna stejnosměrné energie z panelů pomocí střídače na střídavý proud a jeho napojení přes domovní elektroinstalaci na veřejnou síť. Zde jsou 4 kategorie C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7. Vzhledem k povinnosti použití akumulátorů u posledních tří kategorií, je z hlediska rentability v praxi vzhledem k stávající ceně akumulátorů využitelná jen kategorie podpory C.3.4. Je zde ovšem podmínka využití opět ohřevu teplé vody, ale k tomu stačí mít v domě již bojler s klasickým elektrickým ohřevem na 230V instalován. Pak je realizaci dotované FV výrobny možné provést třeba takto :


           Příklad realizace FV výrobny na klíč pro nárok na podporu C.3.4

           12 ks panel o výkonu 290 Wp (celkem 3,48 kWp) + 1 ks střídač SMA SB3.0-1AV-40 + jištění a regulace přebytku pro jeden spotřebič (nejčastěji bojler)

           včetně kompletní instalace na sedlovou střechu, uvedení do provozu se zástupcem distributora, revize a vyřízení dotace z NZÚ, doprava kalkulována do vzdálenosti 50 km od Brna

           Cena bez DPH 121 546 Kč, s 15% DPH 139 778 Kč, dotace z Nová zelená úsporám 55 000 Kč, vlastní náklady 84 778 Kč.


           Pomineme-li zmíněné nedostatky, je třeba brát 3. výzvu jako možná jednu z posledních příležitostí zrealizovat fotovoltaický systém jako vlastní zdroj energie s konkrétní podporou státu a buď tuto šanci využít a snížit tak provozní náklady na bydlení na možná dvě tři desítky let, nebo čekat na lepší podmínky podpory, které jsou však z hlediska vývoje podpory v posledních letech asi utopií, či zcela rezignovat a s naspořenými penězi zkusit štěstí v některé loterii, protože mít peníze v bance nebo pod polštářem není v dnešní době to nejlepší řešení.

         
           Navrhneme Vám zdarma konfiguraci FV systému respektující Vaše individuální podmínky a splňující vznik nároku na podporu z nového kontinuálního programu.